وزیر خارجه سابق ایتالیا، فرستاده ویژه جدید اروپا برای خلیج فارس

جوزپ بورل، نمایند عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی، لوئیجی دی مایو وزیر امور خارجه سابق ایتالیا را به عنوان فرستاده ویژه جدید اروپا برای خلیج فارس منصوب کرد.