نام خلیج فارس در دل تاریخ نقش بسته است

رم، معصومی نژاد _  آمفی تاتر باستانی «کلوسئو» در رم هر سال میعادگاه میلیون ها گردشگر خارجی است. در کنار کلوسئو، 4 نقشه سنگی وجود دارد که بر روی این نقشه ها، قلمرو امپراتوری رم، همسایگان و مناطق مختلف جهان باستان از جمله خلیج فارس مشاهده می شود. ایتالیایی ها آن را «GOLFO PERSICO»، می […]