گزارش اختصاصی حمید معصومی نژاد از گارد ویژه پاپ

واتیکان، معصومی نژاد _ امروز می خواهم شما را به داخل کشور واتیکان ببرم تا از نزدیک با گارد سوئیسی پاپ آشنا شوید. این برای نخستین بار است که دوربین وارد پادگان واتیکان می شود. بیش از 500 سال است که گارد واتیکان فقط از سربازان سوئیسی می باشند.

سربازان سوئیسی وظیفه حفاظت از رهبر کاتولیک های جهان و کشور واتیکان را بر عهده دارند. در حال حاضر گارد پاپی 135 سرباز سوئیسی دارد که قرار است تا هفته آینده 23 عضو دیگر به آن اضافه شود. این سربازان قرار است روز شنبه آینده رسما در برابر پاپ سوگند وفاداری یاد کنند.این نیروها برخلاف ظاهرتشریفاتی خود، آموزش های سخت و دقیقی را گذرانده اند. این سربازان در حال حاضر مشغول تمرین رژه برای روز برگزاری مراسم سوگند خود هستند.

در گفتگویی که با تعدادی از این سربازان جوان داشتم، آنها تاکید می کردند با وجود دوری از سوئیس و دلتنگی برای خانواده هایشان، به عشق این کار به واتیکان آمده اند. بر اساس دستور پاپ، زنان سوئیسی نمی توانند عضو گارد واتیکان شوند.

به همین دلیل، گارد پاپ فقط متشکل از سربازان مرد سوئیسی است. این افراد در هنگام استخدام باید مجرد باشند، افراد معتقد و پایبند به شعائر مذهب کاتولیک باشند و صلاحیت اخلاقی آنها از هر نظر تائید شده باشد.   بعد از استخدام هم تا 5 سال اول خدمت خود اجازه ندارند ازدواج کنند.