کوچکترین خودروی برقی در خدمت اداره پست ایتالیا

ماموران پست در رم و دیگر شهرهای بزرگ ایتالیا از کوچکترین خودروی چهار چرخ برقی برای جمع آوری و تحویل مرسولات پستی استفاده می کنند. وزن این خودروی کوچک 350 کیلو گرم است و می تواند به حد اکثر سرعت 60 کیلومتر در ساعت برسد.