کشف بزرگترین محموله کوکائین در ایتالیا + فیلم

رم، معصومی نژاد _ پلیس ایتالیا از کشف 2 تن کوکائین در دریا به ارزش 400 میلیون یورو خبر داد. این مواد مخدر در 70 بسته شناور در سواحل شرقی جزیره سیسیل توسط توری در کنار هم نگه داشته شده بودند. به گفته پلیس مالی ایتالیا، بسته های کوکائین توسط یکی از کشتی های باری در دریا رها شده بود که متعاقبا بازیابی و به ساحل حمل شوند.

این محموله کوکائین به صورتی بسته بندی شده بود که مانع نفوذ آب شود. قاچاقچیان مواد مخدر همچنین تمام بسته های  شناور کوکائین را باسینگنال های نورانی مجهز کرده بودند تا به راحتی شناسایی و دردریا پراکنده نشوند.