پیشرفته ترین مرکز تحقیقات زیرزمینی فیزیک هسته ای جهان در ایتالیا

بزرگترین و پیشرفته ترین مرکز تحقیقات زیر زمینی فیزیک هسته ای جهان در 120 کیلومتری شهر رم واقع شده است. این مرکز در منطقه کوهستانی به نام «گران ساسو» در عمق 1400 متری زمین است. این محل برای آزمایش های فیزیک هسته ای در جهان حرف اول را می زند.

بعد از مدتها تلاش توانستم مجوز تصویر برداری را از این مرکز بسیار مهم هسته ای کسب کنم.
برای رسیدن به در ورودی این مرکز باید وارد تونلی به طول 10 کیلومتر بشویم. در ازمایشگاه تحقیقاتی فیزیک هسته ای گران ساسو، بیش از 1100 پژوهشگر از 30 کشور جهان کار می کنند.

در این مرکز بزرگ پژوهشی، در مورد ماده تاریک، اختر فیزیک هسته ای، فیزیک بنیادی و فیزیک ذرات تحقیق می شود. به گفته کارشناسان احداث این مرکز فوق پیشرفته در عمق 1400 متری زیر صخرهای سنگی، به علت جلوگیری از عبور تششعات و ایجاد مزاحمت برای اندازه گیری های فوق حساس و ازمایشات بسیار دقیق است.

ازمایشگاه پژوهشی زیرزمینی فیزیک هسته ای ایتالیا در سال 1984 میلادی تاسیس شده است. در این ازمایشگاه ، 3 تالار بزرگ به حجم 180 هزار متر مکعب وجود دارد.