پلی در ایتالیا که توسط شیطان ساخته شده!

پل شیطان در ایتالیا

رم، معصومی نژاد _ چندین پل تاریخی در ایتالیا وجود دارد که به نام پل شیطان شناخته می شوند. اما معروف ترین آن، در روستایی به نام « بورگو آ مونتزانو» در استان توسکانا، قرار دارد. در میانه این پل که به پل «مادالنا» نیز معروف است، آنچنان قوس بزرگی وجود دارد که گویا نیروی جاذبه را به چالش می کشد. این پل در قرن یازدهم میلادی ساخته شده است.

پل شیطان در روستای « بورگو آ مونتزانو» ایتالیا

بر اساس افسانه ای محلی، «سازنده این پل به دلیل انکه در زمان موعد نمی توانست ساخت آنرا تمام کند از شیطان برای تکمیل آن کمک خواسته بود. شیطان قبول کرد که در ازای مالکیت روح اولین فردی که از پل عبور کند ساخت آنرا به پایان برساند. سازنده پل که از این اقدام خود پشیمان شده بود به جای انسان، یک خوک را از پل عبور داد و به این ترتیب شیطان را فریب داد».

برای گردشگران، عبور از روی این پل تجربه‌ای متفاوت و هیجان انگیز است.