ونیز ; پرندگان دریایی گرسنه، بلای جان گردشگران

مرغ های دریایی در ونیز به جای صید ماهی، ساندویج و پیتزای گردشگران را قاپ می زنند.این پرندگان زیرک،  شهر زیبای ونیز را به عنوان رستوران مورد علاقه خود انتخاب کرده اند.

مرغان دریایی در این شهر برای تهیه غذای روزانه خود به جای آنکه از دریا ماهی صید کنند به سراغ گردشگران خارجی که در حال صرف غذا هستند می روند تا غذایشان را بربایند.