وزیر خارجه سابق ایتالیا، فرستاده ویژه جدید اروپا برای خلیج فارس

جوزپ بورل و لوئیج دی مایو

رم، معصومی نژاد _ جوزپ بورل، نمایند عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی، لوئیجی دی مایو وزیر امور خارجه سابق ایتالیا را به عنوان فرستاده ویژه جدید اروپا برای خلیج فارس منصوب کرد.

بورل امروز یکشنبه در نامه ای خطاب به بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا نوشت:

« پس از ارزیابی دقیق دی مایو را مناسب ترین فرد برای ایفای این نقش می دانم». وی افزود: « وزیر امور خارجه سابق ایتالیا دارای وجه سیاسی لازم در سطح بین المللی است».

جوزپ بورل پیشنهاد کرده است دی مایو برای 21 ماه، از اول ژوئن 2023 تا فوریه 2025 در این مقام باشد.