وداع با آخرین خرس عینکی در ایتالیا

آخرین خرس عینکی در ایتالیا جان سپرد

ایتالیا تنها گونه خرس عینکی را در این کشور از دست داد. این خرس ماده که «باهیا» نام داشت پس از گذشت چهار ماه از مرگ جفتش (لوئیس) دوام نیاورد. باهیا، پیرترین خرس ماده در اروپا بود. این خرس از 13 دسامبر گذشته که جفتتش را از دست داده بود دیگر تمایل به خوردن غذا از خود نشان نمی داد.

وداع ایتالیا با دو خرس عینکی خود

این دو خرس برای 29 سال در پارک جنگلی حفاظت شده در «بوسولنگو» در شمال ایتالیا زندگی می کردند.

خرس عینکی که به خرس آندی هم معروف است، خرس بومی آمریکای جنوبی است.