نان خامه ای؛ شیرینی پرطرفدار اهالی رم

ساکنان شهر رم علاقه زیادی به نان خامه ای دارند. نان خامه ای مخصوص این شهر « ماریتوتزو» نام دارد.

ماریتوزو، نان خامه ای معروف رمی ها

رم، معصومی نژاد _ ماریتوتزو، این شیرینی پرطرفدار در رم، در گذشته مخصوص مراسم خواستگاری بوده و جوان خواستگار حلقه نامزدی را در داخل این شیرینی قرار می داد و به عروس خانم آینده می داد.

به همین دلیل گفته می شود که نام این شیرینی رمی MARITOZZO)   برگرفته از کلمه ایتالیایی شوهر marito ) است.

در ایتالیا به مناسبت های مختلف به ویژه در مرکز و جنوب این کشور نان خامه ای را در شکل ها و اندازه های مختلف تهیه می کنند. این را هم بگویم که هر چند نان خامه ای ایتالیایی  خوشمزه است اما به پای نان خامه ای سنتی ایرانی نمی رسد.