میدان فردوسی رم با قدمتی 65 ساله

رم، معصومی نژاد _ تندیس حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر پرآوازه کشورمان 65 سال است که زینت بخش میدان زیبایی به نام میدان فردوسی در رم پایتخت ایتالیاست.
میدان فردوسی رم در یکی از مناطق سرسبز این شهر واقع شده که یکی از گردشگاه‌های اهالی رم محسوب می‌شود.