مدرسه موش ها در رم

اهالی رم از جولان موش ها در پیاده روها و مغازه های این شهر به ستوه آمده اند. تردد موش ها در برخی از مناطق به ویژه خیابان های مرکزی شهر باستانی رم ، به مساله ای عادی تبدیل شده است. شهرداری رم که از دوران کرونا، تمام فعالیت های موش زدایی را در پایتخت متوقف کرده بود، هم اکنون در حال برنامه ریزی جدی برای مقابله با هجوم این جانور موذی است.

جولان موش ها در رم

به گفته کارشناسان در شهر رم سه گونه موش زندگی می کنند. یکی موش فاضلاب است که پیکری تنومند، سیاه رنگ، گوش های کوچک و پرمو و پاهای بزرگ دارد. این جانور در شبکه های فاضلاب شهری و در زیر زمین مراکز مسکونی زندگی می کند و متهاجم است. سطل ها بزرگ زباله شهری، مهمانسرای این موش ها است.

نوع دوم، موش خانگی است که در گوشه های پنهان خانه ها زندگی می کند اما می توان آنها را حتی در بیمارستان ها و مدارس هم دید. گونه سوم موش سقفی یا موش زیرشیروانی است که گونه کوچکی از موش های خانگی و به رنگ های سیاه و قهوه ای می باشد. این موش به علت محل زندگی مخفی اش که زیر سقف است به این نام خوانده می شود.

کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر تعداد موش ها در رم از جمعیت 3 میلیون نفری این شهر بیشتر هستند.