لوفت هانزا برای نجات شرکت هواپیمایی ملی ایتالیا دست به کار شد

رم، معصومی نژاد _ لوفت هانزا با خرید سهام شرکت هواپیمایی ملی ایتالیا «ایتا» این شرکت را از ورشکستگی نجات خواهد داد. تصمیم شرکت هواپیمایی لوفت هانزا برای خرید 40 درصد از سهام ایتا به ارزش نزدیک به 300 میلیون یورو با استقبال دولت ایتالیا روبرو شده است. لوفت هانزا سوم فوریه گذشته (14 بهمن ماه)، رسما متعهد شد که در شرکت ملی هواپیمایی ایتالیا موسوم به ایتا سرمایه گذاری کند. شرکت آلمانی اعلام کرد که می تواند متعاقبا صد در صد سهام شرکت هواپیمایی ایتا را خریداری کند. دولت ایتالیا سه ماه پیش 400 میلیون یورو به ایتا کمک مالی کرده بود.

ایتا در اکتبر سال 2021، پس از ورشکستگی و زمین گیر شدن همیشگی بزرگترین شرکت هواپیمایی این کشور موسوم به آلیتالیا، با 52 هواپیما تاسیس شد و به عنوان حامل جدید پرچم ایتالیا جایگزین آلیتالیا گردید.