قوانین حاکم بر پرواز پهپادها در ایتالیا

رم، حمید معصومی نژاد _ امروزه بازار پهپادهای شخصی و تجاری در جهان از جمله ایتالیا شتاب قابل توجهی به خود گرفته است. در ایتالیا به دلایل امنیتی و همچنین رعایت حریم خصوصی افراد، برای پرواز پهپاد نیاز به مجوز پلیس و سازمان هواپیمای کشوری است. البته پهپادهای شخصی کوچک در محل های غیر مسکونی و خارج از شهر تا ارتفاع ده متر بدون مجوز، اجازه پرواز دارند. اما پهپاد ابزاری برای خبرنگاری نوین هم محسوب می شود.

لوچانو کاسترو، رئیس کانون پهپاد در رم به معصومی نژاد گفت: هم اکنون استفاده از پهپاد ها در فعالیت های خبری بسیار رایج است. تصاویر هوایی با همان کیفیتی که در گذشته با بالگرد برای شبکه های تلویزیونی تهیه می شد امروز با پهپاد انجام می شود.

پهپاد های کوچک با هزینه های کم، فرصت مناسبی را جهت انجام برنامه های خبری و تهیه گزارش های جذاب در اختیار رسانه ها قرار داده است.