فلورانس، خواهر خوانده اصفهان + فیلم

فلورانس

رم، معصومی نژاد _ فلورانس یکی از شهرهای زیبا و تاریخی در ایتالیا است که قدمتی 2 هزار ساله دارد. در این شهر گردشگران می توانند یکی از شگفت انگیزترین معماری های اروپا را مشاهده کنند. فلورانس از نظر زیبایی و اثار فاخر هنری و فرهنگی، با شهر اصفهان قابل مقایسه است.

فلورانس و اصفهان دو شهر زیبا و خواهر خوانده هستند که از نظر آثار تاریخی و هنری جایگاه والایی را به خود اختصاص داده اند. به گفته کارشناسان ویژگی های خاص معماری و تاریخی و هنری بناهای این دو شهر در نوع خود منحصر به فرد هستند.

فلورانس، خواهر خوانده ایتالیایی اصفهان

شهر فلورانس که حدود 400 هزار نفر جمعیت دارد زادگاه تعدادی از هنرمندان بزرگ این کشور نیز می باشد.

ایتالیا دارای آثار ارزشمند هنری زیادی است که بخش قابل توجه از ان در شهر فلورانس است. پیوند خواهر خواندگی بین اصفهان و فلورانس در سال 1377 انجام شد.