عادت غذایی خوب ایتالیایی ها به خوردن ماهی

رم، معصومی نژاد _ هر چند ایتالیایی ها به خوردن پاستا و پیتزا معروفند اما مصرف ماهی و دیگر خوارکی های دریایی نیز در سبد غذایی خانواده های ایتالیایی از جایگاه مهمی برخوردار است.

شبه جزیره ایتالیا در قلب مدیترانه واقع شده و از دیر باز صید ماهی یکی از فعالیت های عمده ساحل نشین های این کشور بوده است. در بندر کوچک شهر فیومیچینو در 20 کیلومتری رم، هر روز عصر قایق های بزرگ و کوچک ماهیگیری پهلو می گیرند.

ایتالیایی ها معمولا سه بار در هفته ماهی و دیگر آبزیان دریایی را مصرف می کنند. بسیاری از ایتالیایی ها پاستا را نیز با  انواع ماهی می خورند. هر سال در آب های ایتالیا بیش از 230 هزار تن ماهی صید می شود. این میزان صید فقط تامین کننده بخشی از نیازهای مردم این کشور است. سرانه مصرف ماهی در ایتالیا حدود 29 کیلوگرم است.