طولانی ترین رودخانه ایتالیا در حال خشک شدن است

رم، معصومی نژاد _ خشکسالی در ایتالیا، سطح آب طولانی ترین رودخانه این کشور را به پائین ترین حد رسانده است. کاهش سطح رودخانه «پو» که آب آن به آبیاری شالیزارها، مزرعه ها و چراگاه‌ها کمک می‌کند، بی سابقه است. رودخانه پو با 652 کیلومتر، طولانی ترین رودخانه ایتالیا و یکی از بزرگترین رودخانه های اروپا است.

این آبراه وسیع که از کوه‌های آلپ در شمال غربی تا دریای آدریاتیک در ساحل شرقی کشیده شده است، منبع حیاتی آب برای چندین منطقه است. آب این رودخانه برای آب آشامیدنی، تغذیه بخش‌های وسیعی از زمین‌های کشاورزی و همچنین تولید برق آبی در سراسر شمال ایتالیا استفاده می‌شود. کاهش شدید سطح آب این رودخانه، به دلیل دمای بالا، کمبود شدید بارش باران و برف می باشد.  

 در همین حال بحران خشکسالی در ایتالیا، سطح آب دریاچه گاردا، بزرگترین دریاچه این کشور را نیز کاهش داده است.

به گفته محققان، سطح آب این دریاچه در مقایسه با سال گذشته بیش از نیم متر کاهش پیدا کرده است.