سگ ولگردی که سگ پلیس ایتالیا شد

رم، معصومی نژاد _ یک سگ ولگرد در فرودگاه میلان ایتالیا، بلای جان قاچاقچیان مواد مخدر شده است. پلیس گمرک فرودگاه مالپنسا در شمال ایتالیا از این سگ برای یافتن مواد مخدر استفاده می کند. این سگ مواد یاب، توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر تحت آموزش های تخصصی قرار گرفته است.

در فرودگاه های ایتالیا، سگ های مواد یاب مانع از قاچاق مواد مخدر به این کشور می شوند

از سگ های پلیس برای دستگیری مجرمان، شناسایی مواد مخدر، جست و جو و عملیات های نجات، شناسایی مواد منفجره و شناسایی اجساد استفاده می شود. پلیس مرزی ایتالیا 6 ماه پیش در همین فرودگاه با کمک یک سگ مواد یاب بیش از 13 کیلوگرم کوکائین را کشف کرد. این مواد مخدر در یک صندلی چرخدار برقی کشف کردند.

بسته‌های کوکائین داخل روکش چرمی صندلی چرخدار جاسازی شده بودند. وقتی کوکائین‌ها کشف شد مردی که از ویلچر استفاده می‌کرد بلند شد و اقدام به فرار کرد که توسط پلیس دستگیر شد.