سلام آقای دوربینی ایتالیا به ایران

رم، معصومی نژاد – ایتالیایی ها هم آقای دوربینی دارند، فردی که عشقش فقط این است که قلم به دست مانند خبرنگاران جلوی دوربین بیاد. در ایتالیا کمتر کسی هست که اقای دوربینی این کشور را نشناسد. او امروز تبدیل به بخشی از فرهنگ عامه مردم ایتالیا که علاقمند به گرفتن عکس و فیلم و سلفی هستند شده است.یک شهروند ایتالیایی که در حال سلفی گرفتن با او بود گفت: ما بیشتر از این که در بخش های خبری تلویزیون سیاستمداران را ببینیم، این آقای دوربینی را می بینیم.

آقای دوربینی ایتالیا

تنها شغل این فرد، ظاهر شدن جلوی دوربین هست.آقای دوربینی ایتالیا در گفتگوی اختصاصی با حمید معصومی نژاد در رم گفت: « تنها کار من در زندگی  این است که هر روز بعد از این که از خواب پا می شوم، هر طوری شده خودم جلوی دوربین برسونم. من هر چی بیشتر جلوی دوربین باشم بیشتر لذت می برم. هدف من این است که رکوردار آقای دوربینی در کتاب گینس بشوم».

نام اقای دوربینی ایتالیا «مائورو فورتینی» است و 62 سال سن دارد.