زیباترین موزه شخصی جهان در رم + فیلم

رم، موزه دوریا پامفیلی

رم، معصومی نژاد _ نام رم با هنر و فرهنگ عجین شده است. در مرکز تاریخی شهر رم که خود موزه ای سر باز محسوب می شود، یک کاخ شخصی معروف وجود دارد. تمام در و دیوارهای این موزه مزین به اثار و شاهکارهای هنرمندان بزرگ ایتالیا در 500 سال گذشته است.

این موزه بزرگ و شخصی که به خاطر کثرت تابلو ها و مجسمه هایش در جهان منحصر به فرد است متعلق به یکی از خانواده های اصیل ایتالیایی است. این خانواده اشرافی تمام هزینه نگهداری موزه را خود پرداخت می کند.

صاحبان این موزه در گفتگوی اختصاصی با معصومی نژاد اعلام کردند که در این کاخ شخصی، بیش از یک هزار اثر هنری نگهداری می شود.

اثار هنرمندان بزرگ ایتالیایی از جمله کاراواجو، رافائلو، تیتسیانو و برنینی وجود دارد.

به گفته کارشناسان برخی از تابلوهای قدیمی در این موزه انچنان زیبا و در نوع خود بی نظیر هستند که نمی توان قیمتی برای انها در نظر گرفت.