زور پلیس ایتالیا به مافیا نمی رسد!

رم، معصومی نژاد _ بیش از 80 درصد از صاحبان حرفه های مختلف در جزیره سیسیل ایتالیا ، از بیم جان و مال خود، هر ماه به مافیا باج پرداخت می کنند.اعضای باندهای مافیایی در جنوب ایتالیا در پایان هر ماه با مراجعه به صاحبان مغازه ها و کارخانه ها درصدی ثابت از درامد انها را تصاحب می کنند.

این افراد تبهکار تلاش می کنند قوانین حاکم و جاری بر جامعه را با قوانین خودشان جایگزین کنند. برای اعضای مافیا در ایتالیا، آرامش و امنیت جامعه در گرو به اجرا درآمدن نقشه ها و اجرا شدن قوانین مورد نظر آنهاست.

بحران اقتصادی در دوران همه گیری کرونا فرصت طلایی برای مافیا ایتالیا به وجود آورد. گروه های مافیایی با توزیع مایحتاج مردم در محله های فقیر نشین و همچنین اعطای وام به صاحبان کسب و کارهایی که در آستانه ورشکستگی بودند، نفوذ خود را گسترش دادند.

باج گیری، بخش کوچکی از فعالیت های گروه های مافیایی درایتالیا است. مافیا مانند سرطان در تارو پوت بخشی از اقتصاد و سیاست این کشور ریشه دوانده است. به گفته کارشناسان، گروه های مافیایی عملا وارد چرخه اقتصاد قانونی در ایتالیا شده اند. مافیا هر سال نزدیک به صد میلیارد یورو از طریق قاچاق مواد مخدر، اسلحه، قاچاق انسان و باج گیری از مغازه داران و بازرگانان و دیگر فعالیت های غیر قانونی درامد کسب می کند.