رکورد تاریخی کاهش فرزندآوری در ایتالیا

شمار نوزادانی که در سال گذشته میلادی در ایتالیا به دنیا آمدند پایین‌ترین میزان در 162 سال گذشته است. مرکز آمار ایتالیا (ایستات) در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد، نرخ تولد ها در سال گذشته میلادی در این کشور برای نخستین بار به زیر 400 هزار نوزاد کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، شمار مرگ و میرها در ایتالیا از نرخ تولد نوزدان بیشتر است. در هر هزار نفر جمعیت ایتالیا، تعداد تولد نوزدان 7 نفر و میزان مرگ و میر 12 نفر می باشد. در گزارش ایستات آمده است، در حال حاضر جمعیت ایتالیا به 58 میلیون و 851 نفر رسیده که 179 هزار نفر کمتر از سال گذشته است. این در حالی است که تعداد اتباع و مهاجران خارجی در ایتالیا رو به افزایش است.

جمعیت اتباع خارجی در اول ژانویه 2023 برابر با 5 میلیون و 50 هزار نفر است که نسبت به مدت مشابه سال 2022،  بیست هزار نفر افزایش داشته است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایتالیا، امید به زندگی در این کشور برای مردان 80.5 و برای زنان 84.8 سال برآورد شده است.در ایتالیا در اول ژانویه 2023 میلادی،22 هزار نفر  بیش از 100 سال داشتند.

ادامه سیر نزولی باروری و افزایش امید به زندگی در ایتالیا، این کشور را به پیرترین کشور در قاره سبز تبدیل کرده است.

بر اساس پیش بینی مرکز آمار ایتالیا، تا سال 2045 میلادی یعنی تا 22 سال دیگر یک میلیون نفر از جمعیت ایتالیا کاسته خواهد شد.