رژه سربازان رم باستان

رم، معصومی نژاد _ ایتالیایی ها، 2776 امین سالگرد تاسیس رم را جشن گرفتند. صدها نفر از اهالی شهر رم با پوشیدن لباس های گلادیاتورها، سناتورها و سربازان رم باستان، در کنار مکان های تاریخی این شهر رژه رفتند. در این مراسم همچنین هیات هایی از 16 کشور اروپایی که در دوره رم باستان در قلمرو امپراتوری رم بودند شرکت داشتند. آلمان، لهستان، مجارستان، رومانی، فرانسه ،سوئیس، سوئد و اسپانیا از جمله این کشورها بودند.

بر اساس روایت اساطیری، 2776 سال پیش دو برادر دو قلو به نام های رمو و رومولو، که در کودکی از شیر گرگ تغذیه کردند رم را بنا کردند.