روز ملی دریا در ایتالیا

رم، معصومی نژاد _ امروز در ایتالیا روز ملی دریا است. به همین خاطر سه شنبه شب نمای کاخ نخست وزیری ایتالیا هم به رنگ آبی نورپردازی شده است. در  11 آوریل هر سال، در ایتالیا روز دریا گرامی داشته می شود. دولت ایتالیا در سال 2018 میلادی یعنی 5 سال پیش این روز را به نام دریا ثبت کرد.

هدف از نام گذاری روز دریا، افزایش آگاهی شهروندان، به ویژه کودکان و نوجوانان، در مورد نیاز به حفاظت از دریا بوده است. در ایتالیا دریا به عنوان منبعی راهبردی، اقتصادی، فرهنگی و تفریحی شناخته می شود.

به مناسبت روز ملی دریا در ایتالیا، ساختمان ها و پایگاه های نیروی دریایی در سراسر این کشور برای دیدار عموم باز است.