رم گردی با حمید معصومی نژاد، معبد دو هزار ساله پانتئون

رم، معصومی نژاد _ پانتئون «معبد خدایان رم باستان»، 2 هزار سال پیش ساخته شده و یکی از شگفتی های معماری باستان به شمار می آید.این معبد دارای یکی از بزرگترین گنبدهای جهان است که در مرکز آن سوراخ گرد بزرگی وجود دارد که نور و گرما از طریق آن به داخل نفوذ می کند.

پانتئون محل دفن دو پادشاه و ملکه ایتالیا در دو قرن گذشته است