رقص زیبای نور با 500 پهپاد بر فراز آسمان رم

نمایش جالب نور بر فراز امفی تاتر باستانی رم

رم، معصومی نژاد _ در نمایشی جالب، آسمان شهر رم شاهد پرواز صدها پهپاد نورانی بود. بیش از 500 پهپاد با پرواز بر فراز آمفی تاتر باستانی کولوسئو در رم، جلوه های هنری زیبایی را خلق کردند. این نور پردازی، در پایان سفر هفت روزه بازرسان نمایشگاه های بین المللی به رم برگزار شد.

در حال حاضر برای میزبانی اکسپو 2030، رقابت سختی بین ایتالیا (رم)، عربستان (ریاض) و کره جنوبی (بوسان) وجود دارد. بازرسان باید یکی از این سه شهر را برای برگزاری اکسپو 2030 انتخاب کنند.

اکسپو (Expo) مجموعه نمایشگاه‌هایی است که هر چند سال یک بار در کشورهای مختلف جهان برگزار می‌شود.