دکه های روزنامه فروشی در ایتالیا در حال انقراض!

رم، معصومی نژاد _ دکه های روزنامه فروشی در ایتالیا روزگاری ویترین نشریات و پنجره ای رو به سوی جهان بودند، اما امروز با گسترش فضای مجازی، دکه‌های مطبوعاتی فعال در این کشور به نصف یعنی 14 هزار 500 دکه کاهش یافته است.

بر اساس داده های منتشر شده در ایتالیا، با بحرانی که گریبانگیر بخش انتشارات شده، روزی 3 دکه روزنامه ‌فروشی در این کشور تعطیل می‌شود و پیش بینی می‌شود تا 6 سال دیگر این نوع کسب ‌وکار دیگر وجود نداشته باشد.
در حال حاضر در ایتالیا با توجه به کاهش فروش نشریات کاغذی، کیوسک های مطبوعاتی می توانند مانند برخی دیگر از کشورهای اروپایی، علاوه بر نشریات، محصولات مختلف دیگری را نیز به فروش برسانند.