دزدی چرخ های خودرو به شیوه ایتالیایی

رم، معصومی نژاد _ سارقان در ایتالیا با گذاشتن آجر یا سنگ زیر خودروهای پارک شده، چرخ‌ها را سرقت می‌کنند. مال باختگان از همه جا بی خبر با صحنه‌ای روبرو می‌شوند که خودرو آن‌ها روی چند قطعه سنگ و آجر سوار است.

جالب این که تعدادی از این چرخ‌های به سرقت رفته دارای مهره یا پیچ‌های ضد سرقت هم بوده اند.

دزدان چرخ خودرو، یکشنبه شب نیز در یکی از محله های شهر رم، علاوه بر سرقت چهار چرخ یک بنز شاسی بلند نو، به جلوبندی این خودرو هم رحم نکردند و با خودشان بردند.