در یک قدمی حل مشکل تبدیل گواهینامه های ایرانی به ایتالیایی

گواهینامه رانندگی ایتالیایی

رم، معصومی نژاد _  سند تبدیل گواهینامه های ایرانی به ایتالیایی در آستانه نهایی شدن است. یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه ایتالیا در گفتگو با معصومی نژاد اعلام کرد: مقامات کنسولی ایران و ایتالیا توافق کردند که این سند را هر چه زودتر نهایی کنند. امروز چهارشنبه، پنجمین کمیسیون مشترک کنسولی دو کشور پس از شش سال وقفه برگزار شد.

این کمیسیون به ریاست علیرضا محمودی مدیر کل کنسولی ایران و لوئیجی وینیالی همتای ایتالیایی اش برگزار گردید. مسائل مربوط به گشایش حساب دانشجویان، روادید آنان، روادید رانندگان ترانزیت و همچنین همکاری های علمی و دانشجویی از دیگر موضوعات این نشست بود که مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.

تبدیل گواهینامه های ایرانی به ایتالیایی از 22 سال پیش در ایتالیا متوقف شده است.