داریوش و کوروش نام های محبوب ایتالیایی ها

رم، معصومی نژاد _ آیا می دانید بسیاری از ایتالیایی ها نام فرزندانشان را داریوش و کوروش می گذارند. آمارها نشان می دهد که دست کم  164 هزار ایتالیایی نامشان داریوش و یا کوروش است. داریوش در زبان ایتالیایی، «داریو» (DARIO) و کوروش، «چیرو»(CIRO)  گفته می شود.

هم اکنون در ایتالیا حد اقل 84 هزار و 352 شهروند ایتالیایی نامشان داریوش است که بیشتر این افراد در مناطق شمالی ایتالیا زندگی می کنند. در ایتالیا همچنین دست کم 79 هزار و 605 ایتالیایی نیز کوروش نام دارند که بیشتر این افراد در جنوب و به ویژه در شهر ناپل زندگی می کنند. جالب است که بدانید نام برخی از سیاستمداران ایتالیایی نیز داریوش است.

همچنین «کوروش بزرگ» نام یکی از خیابان‌های پایتخت ایتالیا است که در منطقه سرسبز ائور واقع شده است.