دادستانی نظامی رم: مجازات جاسوسی حبس ابد است

دادستانی نظامی رم مجازات حبس ابد را برای یک افسر ایتالیایی که به جاسوسی برای روسیه متهم شده خواستار شد. والتر بیوت، افسر نیروی دریایی ایتالیا دو سال پیش به اتهام تحویل اسناد محرمانه نظامی به سفارت روسیه در رم دستگیر شد.

دادستانی نظامی رم اعلام کرد، این افسر ایتالیایی با تلفن همراه خود از صفحه کامپیوتر دفترش و یک سری اسناد طبقه بندی شده دیگر عکس می گرفت و سپس آنها را در ازای دریافت 5 هزار یورو به یکی از دیپلمات های سفارت روسیه تحویل می داد. در میان این سندهای محرمانه چند مدرک خیلی محرمانه مربوط به ناتو نیز وجود داشته است. دادگاه والتر بیوت، امروز پنجشنبه در پشت درهای بسته آغاز شد.

در همین حال، همسر این افسر نیروی دریایی ایتالیا اعلام کرد، این اقدام وی به دلیل مشکلات مالی در خانواده بوده و او قصد خیانت به کشورش را نداشته است.