خرس قاتل در ایتالیا به دام افتاد

رم، معصومی نژاد _ جنگلبانان، خرس قاتل را در منطقه کوهستانی ترنتینو در شمال ایتالیا پیدا کردند. این خرس دو هفته پیش به یک جوان ورزشکار ایتالیایی که در مسیری کوهستانی در حال دویدن بود حمله کرد و او را کشت. در پی این حادثه، مائوریتسیو فوگاتی، استاندار ترنتینو آلدو آدیجه دستور داد این خرس ردیابی و کشته شود. این در حالی است چند روز پیش دادگاهی در ایتالیا، حکم معدوم سازی این حیوان به حالت تعلیق درآمد.

استاندار ترنتینو آلدو آدریجه، با انتقاد از تصمیم دادگاه، بار دیگر بر ضرورت معدوم سازی این خرس تاکید می کند. در همین حال انجمن های حمایت از حیوانات، با کشتن این خرس به شدت مخالف هستند. به اعتقاد این انجمن ها، حمله خرس به دونده ایتالیایی، به علت کوتاهی مقامات محلی در اتخاذ هر گونه اقدام پیشگیرانه بوده است.