حمید معصومی نژاد، رم – خبرگزاری تک نفره

حمید معصومی نژاد

سایت حمید معصومی نژاد، رم Italy-iran.ir را با هدف معرفی ایتالیا و رویدادها و تحولات این کشور و نزدیکی بیشتر دو ملت دوست ایران و ایتالیا راه اندازی کرده ام. تلاش می کنم که این سایت به گونه ای باشد که نیازهای مخاطبان را در سنین و سلیقه های مختلف در حد امکان برآورده کند. در این تارنما علاوه بر انتشار خبرها و حوادث و اتفاق های مهم و جالب ایتالیا، بخش هایی را نیز به موضوعات دیگر از جمله شگردهای خبرنگاری کوله پشتی و خبرنگاری موبایلی، زبان ایتالیایی، رم گردی، ایتالیا گردی و همچنین فرهنگ غذایی ایتالیایی ها، اختصاص دادم.
جهت اطلاع هموطنان ارجمند، تمام کارهای این سایت را از تهیه گزارش های خبری در ایتالیا و تولید محتوا گرفته تا تدوین و تنظیم و طراحی و بارگذاری در آن، مانند گذشته با روش خبرنگاری کوله پشتی و به تنهایی انجام می دهم.


حمید معصومی نژاد