تانک های قدیمی ایتالیایی در راه اوکراین + فیلم

عبور قطار حامل ده ها تانک و توپ در یک ایستگاه قطار در شمال ایتالیا، موجب حیرت مسافران شد. امروز (یکشنبه) تعدادی از مسافران در ایستگاه قطار اودینه ، با موبایل های خود از این قطار فیلم گرفتند. به گفته مسافران، ده ها تانک و توپی که بر روی واگن های باری این قطار دیده می شد، بدون علامت شناسایی بودند.

در همین حال لوکا چیریانی، وزیر روابط با پارلمان به تلویزیون دولتی ایتالیا گفت: این تسلیحات نظامی، بخشی از بسته کمک های نظامی ایتالیا به اوکراین می باشد. وی افزود: این تجهیزات در انبارهای ایتالیایی نگهداری می شد و احتمالا در اوکراین، قبل از استفاده باید تعمیرات اساسی شود.