بستنی ایتالیایی در جایگاه نخست اروپا

رم، معصومی نژاد _ ایتالیا با تولید 595 میلیون لیتر بستنی در تابستان گذشته، نخستین تولید کننده این محصول در اتحادیه اروپا است.

آلمان، فرانسه، اسپانیا و لهستان بعد از ایتالیا به ترتیب از دیگر تولید کنندگان بزرگ بستنی در اروپا محسوب می شوند.

بستنی ایتالیایی

داده های آماری منتشر شده همچنین نشان می دهد که ایتالیا در اروپا با مصرف سرانه 6 کیلوگرم در سال  در مصرف بستنی پیشتاز است. در ایتالیا بیش از 36 هزار بستنی فروشی وجود دارد.

ایتالیا سرزمین غذاها و دسرهای خوشمزه است. این کشور مهد بستنی و رستوران های بی نظیر، جشنواره های غذا و دسر است. ایتالیایی ها قابلیت خاصی در تهیه و کشف غذا ها و طعم های جدید دارند و این مسئله هر سال گردشگران خارجی زیادی را برای چشیدن مزه های تازه به این کشور جذب می کند. بستنی ایتالیایی