بدهی عمومی ایتالیا در وضعیت قرمز

بدهی دولتی ایتالیا رکورد زد. بر اساس داده های رسمی بانک مرکزی ایتالیا، بدهی عمومی این کشور در پایان دسامبر سال گذشته میلادی به بیش از 2 هزار و 762 میلیارد یورو افزایش یافت. این در حالی است که این رقم در پایان سال 2021 میلادی 2 هزار 678 میلیارد ثبت شده بود. به گفته کارشناسان، افزایش بی سابقه بدهی عمومی ایتالیا به یک معضل تبدیل شده است.

ایتالیا که سومین اقتصاد بزرگ حوزه یورو محسوب می شود پس از یونان بالاترین بدهی عمومی را در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارد.