باکتری قاتل؛ میلیون ها درخت زیتون در ایتالیا در معرض نابودی

درخت زیتون آلوده به باکتری Xylella fastidiosa در جنوب ایتالیا

رم، معصومی نژاد _ میلیون ها درخت زیتون در جنوب ایتالیا در حال نابودی هستند. یک باکتری خطرناک به نام سیللا فاستی دیوزا ( Xylella fastidiosa )، درختان زیتون را در جنوب ایتالیا به ویژه در استان پولیا آلوده کرده است. این باکتری در این منطقه تا کنون 21 میلیون درخت زیتون را در مساحتی بیش از 8 هزار متر مربع آلوده کرده است.

Xylella توسط حشرات به درخت زیتون منتقل می شود. این باکتری خطرناک موجب زرد شدن درختان، خشک شدن شاخه ها و چروکیده شدن زیتون ها می شود. کشاورزان این منطقه در چند سال گذشته مجبور به قطع تعداد زیادی از درختان کهنسال زیتون آلوده به این باکتری شدند.

به گفته کارشناسان، این باکتری خطرناک نه تنها موجب خشک شدن درخت های زیتون شده بلکه به محیط زیست، اقتصاد و گردشگری مناطق جنوب این کشور نیز خسارت قابل توجهی وارد کرده است.

کاشت و پرورش زیتون از دیرباز مورد توجه ایتالیایی ها بوده است. ایتالیا پس از اسپانیا دومین تولید کننده بزرگ روغن زیتون در اروپا می باشد.