باریک ترین کوچه در ایتالیا

باریک ترین کوچه در شهر چیویتلا دل ترونتو ایتالیا

رم، معصومی نژاد _ فکر می کنید باریک ترین کوچه در ایتالیا چقدر عرض دارد؟ در جهان کوچه های باریک معروفی وجود دارد که یکی از آنها در شهر «چیویتلا دل ترونتو» در استان آبروتزو است. عرض این گذرگاه تنها 40 سانتیمتر است. این کوچه باریک و بامزه به یک جاذبه گردشگری تبدیل شده است.

باریک ترین کوچه در ایتالیا

این کوچه آنقدر باریک است که افرادی که تا حدودی اضافه وزن دارند جرات رد شدن از آن را ندارند چون ممکن است در وسط آن گیر بیفتند! افرادی نیز که از مکان های بسته و باریک بیم دارند، به این محل نزدیک نمی شوند.


برای عبور از این معبر باید خود را کاملا جمع کنید تا بین دو دیواری که فضای آن را محصور کرده است، جا شوید.
نکته جالب این که، اهالی شهر برای این که بفهمند در طول یک سال چقدر لاغر و چاق شده اند به داخل این کوچه می روند.