ایتالیا همیشه با معصومی نژاد

در پی درخواست هموطنان عزیزم، این سایت را با نام حمید معصومی نژاد، رم، با لینک Italy-iran.ir راه اندازی کردم. در این تارنما علاوه بر انتشار خبرها و حوادث و اتفاق های مهم و جالب ایتالیا، بخش هایی را نیز به موضوعات دیگر از جمله شگردهای خبرنگاری کوله پشتی و خبرنگاری موبایلی،  زبان ایتالیایی، رم گردی و همچنین فرهنگ غذایی ایتالیایی ها، اختصاص دادم که می توانید در روزهای مختلف هفته در سایتم مشاهده کنید.

تمام کارهای سایتم را از تهیه گزارش های خبری در ایتالیا و تولید محتوا گرفته تا تدوین و تنظیم و بارگذاری در آن، مانند خبرنگاری کوله پشتی، به تنهایی انجام می دهم،  یعنی یک «خبرگزاری تک نفره».

این تارنما متعلق به شما عزیزان است و امیدوارم با من در این مسیر جدید همراه باشید.