ایتالیا؛ واگن قطار باری از ریل خارج شد

رم، معصومی نژاد _ یک واگن قطار باری در شهر فلورانس از ریل خارج شد و با چند دکل برق برخورد کرد. این حادثه خساراتی بر جای گذاشته اما هیچ مصدوم و تلفاتی نداشت.

در پی این سانحه، تردد قطارهای مسافری میان فلورانس و چند شهر لغو شده است. در حال حاضر جا به جایی مسافران با اتوبوس انجام می شود. هم اکنون عوامل فنی ایستگاه فلورانس برای برقراری مجدد عبور و مرور ریلی مشغول به کار هستند.