اقدام جالب زیست محیطی یک سالمند ایتالیایی

رم، معصومی نژاد _ یک سالمند 82 ساله ایتالیایی بیش از 12 هزار ته سیگار را از سطح شهر محل اقامتش، جمع آوری کرد. این خانم سالمند، در مدت دو هفته 12089 ته سیگار را از کف خیابان های اصلی شهرش جمع آوری کرد. وی این ته سیگارها را در 18 بسته پلاستیکی به شهردار شهر تحویل داد. او این اقدام خود را نوعی اعتراض مدنی به بی توجهی شهروندان و گردشگران خارجی به محیط زیست، خوانده است. وی از شهردار خواست، افرادی را که ته سیگار خود را در خیابان می‌اندازند جریمه کند و همچنین نظافت خیابان های شهر را افزایش دهد. این خانم سالمند ایتالیایی که برای راه رفتن از عصای زیر بغل استفاده می کند، می گوید که برای حفظ امنیت خود، با دقت زیاد زیر پاهایش را نگاه می کند. به همین علت است که متوجه زباله هایی که روی زمین است، می شود.

 تصویر این شهروند سالمند ایتالیایی منتشر نشده است. بیشتر زباله هایی که در خیابان های شهرها در ایتالیا دیده می شود، ته سیگار است.

درهمین حال دولت ایتالیا در حال تدوین لایحه ممنوعیت سیگار در فضای باز است. در صورت تصویب این لایحه در پارلمان، افراد سیگاری در ایتالیا در صورتی که در  پارک ها و یا در مجاورت فیزیکی با کودکان و زنان باردار باشند، دیگر نمی توانند سیگار بکشند.