ابتکار جالب اهالی دهکده ای در ایتالیا برای افراد مبتلا به فراموشی

رم، معصومی نژاد _ یک دهکده ایتالیایی به نام چیکالا در جنوب این کشور به خانه بزرگ بیماران مبتلا به بیماری آلزایمر تیدیل شده است.
این روستای کوهستانی رویکردی متفاوت را در قبال بیماران دچار زوال عقل ارائه می دهد و بیش از جنبه های علمی و پزشکی، جنبه های عاطفی و انسانی را در نظر می گیرد. اهالی دهکده چیکالا به کمک داوطلبان متخصص برخی انجمن های غیرانتفاعی در برخوردهای روزمره در کوچه و خیابان، در مراکز تجاری و فرهنگی و بهداشتی، به بیماران کمک می کنند تا ضمن تجربه مجدد زندگی عادی، در مقابله با پیشرفت بیماری خود نیز تلاش کنند.
آلزایمر یا فراموشی یک نوع اختلال عملکرد مغزی است که با مرور زمان توانایی های ذهنی بیمار تحلیل می رود.