زبان ایتالیایی با حمید معصومی نژاد _ قسمت 2

ایتالیایی ها با حرکات دست و یا همان زبان بدن مفاهیم زیادی را به مخاطب خود می‌رسانند.

زبان بدن در ایتالیا

رم، معصومی نژاد _ حرکات دست به‌عنوان یک روش بیان برای همراهی گفتار کلامی در بسیاری از مناطق ایتالیا، به‌ ویژه در استان های جنوبی، استفاده می شود. بسیاری از ایتالیایی عملا بدون حرکت دست هایشان، قادر نیستند راحت صحبت کنند. مردم ایتالیا حتی در پشت تلفن هم از با ایما و اشاره صحبت می کنند.

آشنایی با زبان و فرهنگ ایتالیایی بدون شناختن حرکات دست این ملت در هنگام صحبت کردن، ممکن نیست.

من در این این ویدئو شما را با چند نمونه دیگر از این حرکات آشنا می کنم.