آغاز رایزنی های سیاسی رئیس جمهور ایتالیا برای تشکیل دولت

🔹امروز (پنجشنبه)، رایزنی های سیاسی سرجو ماتارلا، رئیس جمهور ایتالیا برای تشکیل دولت و تعیین نخست وزیر جدید این کشور در محل کاخ ریاست جمهوری آغاز شد.

🔹رئیس جمهور ایتالیا به ترتیب با روسای جمهور سابق، روسای مجلسین، سرگروه های احزاب در سنا و مجلس نمایندگان و رهبران احزاب دیدار و گفتگو خواهد کرد.

🔹با توجه به پیروزی قاطع جناح راست در انتخابات اخیر ایتالیا، پیش بینی می شود رئیس جمهور این کشور، غروب جمعه در پایان رایزنی های خود، خانم جورجا ملونی رهبر حزب راست افراطی «برادران ایتالیا» را مامور تشکیل دولت کند.

آغاز رایزنی های سیاسی رئیس جمهور ایتالیا برای تشکیل دولت