مانیکور گربه ایرانی در آرایشگاه سگ و گربه در ایتالیا

رم، معصومی نژاد _ بسیاری از ایتالیایی هایی که در منزل خود گربه نگهداری می کنند آنها را هر چند هفته یک بار برای گرفتن ناخن هایشان به آرایشگاه حیوانات خانگی می برند. گربه ها، از ناخن های بلندشان برای بالا رفتن از دیوار و درخت، شکار و گرفتن طعمه استفاده می کنند. اما صاحبان گربه های خانگی به دلیل این که این حیوانات زمان ناخن کشیدن می توانند مبلمان و وسایل خانه را خراش داده و لباس ها و پرده ها را پاره کنند، ناخن های گربه ها را به طور منظم کوتاه می کنند.

صاحب یکی از آرایشگاه های حیوانات خانگی در ایتالیا روش صحیح گرفتن ناخن گربه را نشان می دهد