تصادف شدید کاپیتان تیم لاتسیو در رم

چیرو ایموبیله، مهاجم لاتسیو و تیم ملی ایتالیا، صبح امروز در رم با یک تراموا تصادف کرد. در این تصادف جلوی خودروی سواری لندرور ایموبیله و قطار شهری به شدت آسیب دیدند. با وجود این تصادف شدید، خوشبختانه به ایموبیله و دو دخترش که همراه او بودند آسیبی وارد نشد.

شدت تصادف به حدی بود که قطار شهری از ریل خود خارج شد. یکی از مسافران قطار شهری که آسیب جزیی دیده بود به بیمارستان منتقل شد. به گفته کاپیتان لاتسیو، قطار شهری از چراغ قرمز عبور کرد.